Castellano Galego

OUTROS SERVIZOS

A nosa dilatada traxectoria profesional permítenos ofertar servizos complementarios nos seguintes ámbitos:

 • Dereito societario (constitución, operacións societarias, compravendas, intervención en Consellos de Administración, protección do socio minoritario, conflitos entre socios), Asociacións, Fundacións, Cooperativas.

 • Dereito consursal.

 • Contratación mercantil.

 • Planificación e asesoramiento xurídico en relación a estructuras empresariais.

 • Asesoramento continuado de empresas.

 • Asesoramento e defensa xudicial en asuntos mercantiles.

 • Dereito administrativo (recursos administrativos e contencioso-administrativos, reclamacións económico-administrativas, asesoramento e defensa xurídica ante a administración).

 • Declaración do INTRASTAT.

 • Expedientes de calificación empresarial.

 • Tramitación de certificados en rexistros públicos.

 • Subvencións.

 • Compravenda de empresas.