Castellano Galego

CONTABILIDADE

Traballamos para conseguir que a súa contabilidade sexa o instrumento de control e xestión que vostede precisa. Na nosa oferta de servizos podemos salientar:

 • Asesoría contable continuada e contabilización das operacións dacordo á normativa vixente.

 • Orientación e dirección contable de particulares en estimación directa.

 • Transcrición de contabilidades.

 • Legalización de libros.

 • Formación do personal de departamentos contables.

 • Actualización de contabilidades atrasadas.

 • Deseño de plans de contabilidade.

 • Análise dos estados contables.

 • Elaboración das Contas Anuais e depósito das mesmas no Rexistro Mercantil.

 • Elaboración dos libros de Vendas e Ingresos, Compras e Gastos e Bens de Inversión.

 • Preparación de estudos económicos e financeiros de empresas.

 • Valoración de empresas.

 • Consultas puntuais sobre cuestións contables.